دسته‌بندی
ارسال کتاب

دانلود کتاب استاتیک مریام ویرایش ۷

کتاب بسیار ارزشمند استاتیک نوشته مریام، همواره یکی از مراجع برتر در زمینه تئوری های مربوط به مبحث استاتیک بوده است. این کتاب در بسیاری از دانشگاه های جهان از جمله دانشگاه های برتر مهندسی در ایران بعنوان منبع درسی و امتحانی به دانشجویان معرفی می شود. 

در ادامه ویرایش ۷ این کتاب را می توانید دانلود کنید.

 

فهرست مطالب:

فصل ۱: مقدمه ای بر استاتیک

فصل ۲: سیستم های نیرویی

فصل ۳: تعادل استاتیکی

فصل ۴: سازه ها

فصل ۵: بار های گسترده

فصل ۶: اصطکاک

فصل ۷: کار مجازی

 

 
باکس دانلود