دسته‌بندی
ارسال کتاب

دانلود کتاب سیر تکامل طراحی خودرو - ایده های طراحی فرم خودرو ها

این کتاب بسیار کاربردی، چشم اندازی تاریخی (از ۱۸۸۵ تا کنون) است بر نحوه طراحی بدنه و فرم خودرو ها و بر آن است تا عواملی که نقش در توسعه زیبایی شناسی بدنه و فرم خودرو داشته را مشخص کند. این کتاب بدنبال پیدا کردن عواملی است که باعث ایجاد ارتباط حسی بین یک وسیله نقلیه و کابر شده اند. عواملی که از دیر باز تا کنون خودرو ها را دستخوش تغییرات بسیار زیادی قرار داده است.

این کتاب ارزشمند را در ادامه بصورت رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب:
فصل ۱: اولین محصولات خودرویی
فصل ۲: سیر تکامل فرم خودرو
شامل: دوره اختراع - دوره نوآوری - دوره تولید - دوره پوشش بسته - دوره کلاسیک - دوره ادغام - دوره مدرن - بحث ها و نتیجه گیری
فصل ۳: سیر تکامل صورت خودرو
شامل: دوره اختراع - دوره گروه های ساختمانی - دوره کلاسیک - دوره ادغام - دوره مدرن
فصل ۴: آینده طراحی خودرو
شامل: انقلاب اول بدنه خودرو - انقلاب دوم بدنه تعویض پذیر - انقلاب سوم قطعات متحرک - انقلاب چهارم قطعات تعویض پذیر - انقلاب پنجم فرمان های تغییر پذیر - انقلاب ششم قابلیت ادغام - انقلاب هفتم تعامل از طریق نور
فصل ۵: سخن آخر
باکس دانلود