دسته‌بندی
ارسال کتاب

دانلود کتاب ترجمه مکانیک محیط های پیوسته توماس و جورج میس

کتاب مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین نوشته توماس و جورج میس ترجمه دکتر عباس راستگو انتشارات دانشگاه تهران

Continuum Mechanics for Engineers   G. Thomas Mase and George E. Mase

مکانیک محیط های پیوسته اساس اصلی چندین درس کارشناسی ارشد در علوم مهندسی است که بر مبنای آن الاستیسیته ،‌پلاستیسیته ، ویسکوالاستیسیته و مکانیک شاره ها پدید آمده اند. بنابراین مطالعه مقدماتی اصول مکانیک محیط های پیوسته دانشجویان را برای یادگیری هر چه بهتر موضوعات ذکر شده آماده می سازد. این کتاب درسی از مطالب ارائه شده در درس مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته در دانشگاه ایالتی میشیگان که در مبنای دوره سه ماهه تدریس می شود استنتاج شده است.